Wojciech Krzysztoporski

Adwokat z 40-letnim stażem zawodowym. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1965-1970).

W latach 1970-1972 odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, ukończoną egzaminem sędziowskim. Następnie, ukończył aplikację adwokacką (1973-1976). Początek kariery adwokata związany był z Zespołem Adwokackim nr 2 w Świdnicy. Od 1980 roku współpracował z Zespołem Adwokackim nr 5 we Wrocławiu. Zawód w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu wykonuje od roku 1992.

Wicedziekan (1989 - 1995), a następnie Dziekan (1995 - 2001) Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej (2001 - 2004), członek Naczelnej Rady Adwokackiej (2004 - 2007), przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki. W 2001 r. odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Występuje w najpoważniejszych i najbardziej medialnych procesach. W okresie stanu wojennego, jako obrońca, brał udział w 18 procesach działaczy opozycyjnych, m. in. w sprawie organizacji strajku na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie gros prowadzonych spraw obejmuje problematykę prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego. Wieloletnie doświadczenie na sali sądowej sprawia, że z powodzeniem prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego, (rozwód z orzeczeniem o winie, podział majątku wspólnego, sprawy spadkowe).

Pasjonat sportu. W latach 2001 - 2004 Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Od 20 lat na kortach Stadionu Olimpijskiego organizuje wrocławskie Turnieje Tenisowe Prawników „Temida”.


WOJCIECH KRZYSZTOPORSKI KANCELARIA ADWOKACKA
50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 24-29/11
(+48) 71 343 34 00, 71 343 33 78, (+48) 71 343 27 63, (+48) 501 417 282
kancelaria@krzysztoporski.com
NIP: 897-002-83-39, REGON: 930258336
nr rachunku bankowego (BZ WBK S.A., I/O we Wrocławiu): 59 1090 2398 0000 0001 3100 4101


Wojciech Błażej Krzysztoporski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1993 - 1998). W latach 1999 - 2003 odbywał aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Od 2003 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Bogate doświadczenie zawodowe pozwala mu na skuteczną reprezentację Klientów w zakresie spraw karnych, karnoskarbowych oraz cywilnych, w tym z zakresu prawa rodzinnego. Jego praktyka zawodowa oscyluje także wokół spraw dotyczących obrotu nierzetelnymi fakturami, przemytu i oszustw celnych oraz gier hazardowych.

Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie, poszukując nieszablonowych rozwiązań.

Prywatnie amator sportu i dobrej kuchni.


WOJCIECH KRZYSZTOPORSKI KANCELARIA ADWOKACKA
50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 24-29/11
(+48) 71 343 34 00, 71 343 33 78, (+48) 71 343 27 63, (+48) 601 582 402
adwokat@krzysztoporski.com
NIP: 899-223-09-30, REGON: 932934824 
nr rachunku bankowego (BZ WBK S.A., I/O we Wrocławiu): 93 1090 2398 0000 0001 0199 0692


Justyna Łabentowicz

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od roku 2015 prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Jej praktyka zawodowa obejmuje pełen przekrój prawa, w szczególności sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i karnoskarbowego. Współpracuje z jedną z największych firm odszkodowawczych w Polsce, specjalizując się w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych.

Prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem) kieruje się najlepszym interesem Klienta, poszukując najbardziej optymalnych rozwiązań.

Odwaga i umiejętność analitycznego myślenia sprawiają, że jest sprawną procesualistką, a Klienci mają pełne zaufanie do jej działań i obranej strategii procesowej.

Prywatnie jest licencjonowanym zawodnikiem Sekcji Bowlingu Sportowego Polskiego Związku Kręglarskiego oraz medalistką krajowych zawodów bowlingowych.


JUSTYNA ŁABENTOWICZ KANCELARIA ADWOKACKA
50-114 Wrocław, ul. Odrzańska 24-29/9
(+48) 71 343 34 00, 71 343 33 78, (+48) 71 343 27 63
justyna@labentowicz.com
NIP: 894-288-78-69, REGON: 362267910 
nr rachunku bankowego (BZ WBK S.A., IV/O we Wrocławiu): 20 1090 2503 0000 0001 3105 3971

Magdalena Podolska

Adwokat, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W roku 2012 ukończyła prawo na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie rozwija karierę naukową w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską, pisze pod kierownictwem sędziego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, prof. dra hab. Jerzego Skorupki. Wielokrotna prelegentka konferencji naukowych oraz autorka publikacji m.in. z zakresu postępowania dowodowego w procesie karnym.

Prawo karne i związana z nim procedura stanowią jej centrum zainteresowań naukowych i praktycznych. Z racji wykonywanego zawodu zajmuje się także sprawami z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Podczas budowy Stadionu Miejskiego we Wrocławiu z powodzeniem dochodziła praw wykonawców w sporach sądowych o roboty budowlane przeciwko inwestorom. Równie skutecznie reprezentowała konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, występując w procesach o zwrot nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych w umowach ubezpieczenia.

Logiczna argumentacja i oddanie powierzonym zadaniom sprawiają, że wykonywana przez nią praca przynosi wymierne efekty.

Pasjonatka kulinariów.