Prawo cywilne

Zakres zagadnień regulowanych przez prawo cywilne jest bardzo szeroki i dostrzegalny w niemal każdym aspekcie życia codziennego – od prawa rzeczowego, po zobowiązania umowne, delikty, dziedziczenie, etc. Postępowanie cywilne zawiera przy tym rygorystyczne zasady prekluzji dowodowej, które wymagają od profesjonalnego pełnomocnika rzetelności i terminowości w prowadzeniu sprawy. W ramach świadczonych usług udzielamy pomocy prawnej także na etapie przedsądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Oferujemy pomoc prawną w następujących sprawach: