Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy mogą dotyczyć różnorodnych aspektów zatrudnienia. Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do pracowników, jak i pracodawców starając się wyważyć wzajemne interesy i poszukać rozwiązań najbardziej korzystnych, między innymi w sprawach o:

W zakresie spraw w zakresu ubezpieczeń społecznych sporządzamy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zapewniamy reprezentację na etapie postępowania sądowego.