Prawo gospodarcze

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, zarówno w stosunkach wewnętrznych (obsługa rejestrowa, zwoływanie zgromadzeń, tworzenie projektów uchwał), jak również w stosunkach zewnętrznych w zakresie opiniowania i sporządzania umów, windykacji należności, doradztwo w zakresie prawa pracy czy roszczeń z tytułu niewykonania czy nienależytego wykonania umów. Doświadczenie Kancelarii oparte jest na efektywnej współpracy z jedną z największych spółek prawa handlowego na terenie Dolnego Śląska.

W szczególności oferujemy pomoc prawną w zakresie: