Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Rozwój świadomości prawnej społeczeństwa pozwala obecnie na skuteczne dochodzenie praw osób poszkodowanych i egzekwowanie przysługujących im roszczeń. Zakres usług Kancelarii obejmuje przy tym kompleksową reprezentację w zakresie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie od etapu postępowania likwidacyjnego, przez postępowanie jurysdykcyjne, aż do etapu postępowania odwoławczego, w ramach postępowań o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu:

Równocześnie oferujemy reprezentację przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych oraz w postępowaniach dyscyplinarnych samorządów zawodowych.