Prawo spadkowe

Śmierć osoby najbliższej stanowi niewątpliwie trudny moment dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Jednakże już z tym momentem następuje otwarcie spadku. Oferta Kancelarii obejmuje w szczególności pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców, analizę aktywów i pasywów, wchodzących w skład masy spadkowej, w kontekście złożenia oświadczenia spadkowego o przyjęciu spadku wprost, bądź z dobrodziejstwem inwentarza, a także postępowanie o dział spadku. Oferujemy także pomoc w zakresie próby polubownego rozwiązania sporu.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach spadkowych o: