Prawo Karne

Obrona w postępowaniu karnym jest immanentnie związana z pracą Adwokata. Skuteczna obrona wymaga aktywnego uczestnictwa na każdym etapie procesu karnego, zarówno w zakresie postępowania przygotowawczego, postępowania jurysdykcyjnego aż do wydania wyroku przez Sąd II Instancji. W ramach prowadzonych spraw oferujemy pomoc obejmującą niezbędne doradztwo prawne, reprezentację przed organami ścigania, sądami powszechnymi oraz sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia. Równocześnie oferujemy:

Najczęściej podejmujemy się spraw związanych z: