Windykacja należnośći oraz antywindykacja

Windykacja należności zazwyczaj nie ogranicza się do przeprowadzenia procesu o zapłatę, ale wymaga dodatkowych działań, między innymi polegających na sile perswazji w windykacji miękkiej czy wyborze skutecznego komornika. Oferujemy przy tym szeroki zakres usług:

Znajomość metod działania firm windykacyjnych pozwala nam również oferować usługi z zakresu antywindykacji, w szczególności gdy wierzyciel nie legitymuje się tytułem prawnym do dochodzonego roszczenia, bądź gdy domaga się zwrotu należności już przedawnionych. Równocześnie oferujemy pomoc w negocjacji warunków spłaty zadłużenia, rozłożenia na raty czy częściowego umorzenia długu.