Prawo karne wykonawcze

Kodeks karny wykonawczy jak i dalsze akty prawne umożliwiają złagodzenie dolegliwości wynikających z obowiązującego systemu penitencjarnego. Usługi Kancelarii obejmują także reprezentowanie Klientów po orzeczeniu prawomocnego wyroku skazującego, między innymi w zakresie: