Prawo karne medyczne

Istotna rola lekarzy w ratowaniu ludzkiego życia i odpowiedzialność, jaką na siebie przyjmują powoduje, że procesy o błędy medyczne należą do jednych z najtrudniejszych. Obecnie znaczenia nabierają także kwestie związaną z odpowiedzialnością dyscyplinarną lekarzy. Wśród realizowanych zadań oferujemy reprezentację lekarzy przed Okręgowymi Sądami Lekarskimi i przed Naczelnym Sądem Lekarskim, obronę w procesie karnym o błąd medyczny oraz o narażenie na niebezpieczeństwo, jak również w sprawach o naruszenie dóbr osobistych pacjentów.