Mateusz Królikiewicz

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W codziennej praktyce zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz gospodarczego, wyróżnia go także znajomość prawa nieruchomości, wobec prywatnych zainteresowań w zakresie obrotu nieruchomościami.

Doświadczenie zawodowe oscyluje również w zakresie windykacji i antywindykacji, dzięki znajomości procedur stosowanych w wielkich firmach windykacyjnych potrafi umiejętnie doradzić Klientom, najbardziej optymalne dla nich rozwiązanie.

Miłośnik sportów walki, posiada brązowy pas w brazylijskim Ju-Jitsu. Trenuje i prowadzi zajęcia we wrocławskim Rio Grappling Club.
Adam Henclewski

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prawnik o wszechstronnych zainteresowaniach, o czym świadczy przekrój spraw, którymi się zajmuje, takich jak m.in. reprezentacja pokrzywdzonych w procesie karnym, obrona oskarżonych w sprawach karnoskarbowych, prowadzenie postępowań cywilnych z zakresu uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, klauzule abuzywne.

Pasjonat kinematografii i muzyki.
Katarzyna Chmielewska

aplikantka adwokacka, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Medycznego i Bioetyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

Wśród powierzonych spraw zajmuje się prawem cywilnym, w szczególności wykorzystując wiedzę zdobytą w toku studiów podyplomowych prowadząc sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz w sprawach rodzinnych o rozwód, alimenty, opiekę nad dziećmi.

Interesuje się literaturą i filmem.