Prawo administracyjne

Wśród najważniejszych dziedzin prawa, które reguluje prawo administracyjne wymienić należy prawo budowlane, ochronę środowiska czy ochronę zdrowia, jednakże zakres zastosowania prawa administracyjnego jest zdecydowanie szerszy , a w kontakcie z organami administracyjnymi obywatelowi udzielić należy odpowiedniego wsparcia.

Usługi Kancelarii obejmują między innymi: