Prawo karne skarbowe

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z obowiązkami skarbowymi, których niedopilnowanie prowadzić może do odpowiedzialności karnoskarbowej. Także w przypadku osób fizycznych niedostosowanie się do przepisów prawa podatkowego może prowadzić do negatywnych konsekwencji. W tych wypadkach koniecznym pozostaje zabezpieczenie odpowiedniej reprezentacji w postępowaniu przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej, ale również przed Urzędem Celnym oraz w dalszych etapach postępowania jurysdykcyjnego i odwoławczego. W ramach oferowanych usług oferujemy sporządzanie wniosków dowodowych, sporządzanie i wnoszenie odwołań, zażaleń, apelacji oraz kasacji.

Najczęściej podejmujemy się spraw związanych z: