Prawo karne gospodarcze

Przedsiębiorcy związani są obowiązkiem rzetelności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Uregulowania obowiązującego Kodeksu karnego przewidują także odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Proponujemy pomoc prawną w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w następujących sprawach: