Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich, prowadzone przed sądem rodzinnym, w pierwszej kolejności pełni funkcję wychowawczą i prewencyjną, jednakże sankcje wynikające z ustawy mogą prowadzić nawet do zastosowania kary o charakterze izolacyjnym. Meandry licznych nowelizacji wymagają sprawnego zastosowania odpowiedniej wersji ustawy.

W ramach świadczonych usług oferujemy: