Pomoc prawna pokrzywdzonym

Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych ma rudymentarne znaczenie dla realizacji celów postępowania karnego. W celu zabezpieczenia praw pokrzywdzonego często niezbędna jest prawidłowa reprezentacja na każdym etapie procesu karnego.

W ramach świadczonych usług oferujemy sporządzenie i wniesienie: