Honorarium

Każda czynność prawna, w tym rozporządzenie prawem, lub zaciągnięcie zobowiązania, może być dokonana osobiście albo przez pełnomocnika.

Podstawą współpracy z Klientem jest udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. W sprawach karnych adwokatowi udzielane jest upoważnienie do obrony. W przypadku oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, dzięki czemu, w sytuacji nagłego zatrzymania, bliscy mogą podjąć szybkie kroki w celu zapewnienia podejrzanemu obrońcy.

Honorarium Kancelarii za prowadzenie sprawy ustalane jest z Klientem indywidualnie, w zależności od jej rodzaju, wartości przedmiotu sporu czy natężenia pracy.

W przypadku stałej obsługi prawnej, stawki wynagrodzenia, w zależności od preferencji Zleceniodawcy, rozliczane są ryczałtowo, godzinowo, bądź w systemie mieszanym.

Przy ustaleniu minimalnego wynagrodzenia kierujemy się stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie stawek za czynności adwokackie. W wypadku niemożności uregulowania wynagrodzenia z góry oferujemy możliwość jego rozłożenia na dogodne raty.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Odpowiednie przygotowanie prowadzonej sprawy wymaga współpracy wielu specjalistów, do których zaliczam moich współpracowników. Kancelaria dodatkowo współpracuje z profesjonalistami z zakresu tłumaczeń, egzekucji komorniczej, usług notarialnych, pomocy psychologicznej i medycznej, doradcą podatkowym, rzeczoznawcą majątkowym, a także z biurem detektywistycznym. Powyższe pozwala nam na zaoferowanie Państwu w pełni kompleksowych usług.