Prawo wykroczeniowe

Sprawy wykroczeniowe obejmują szereg aspektów życia codziennego, które wiążą się z możliwością poniesienia negatywnych konsekwencji decyzji Policji i Straży Miejskiej. Oferujemy usługi w zakresie sporządzania sprzeciwów od wyroku nakazowego, prowadzenia sprawy w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym, w tym wnoszenia zażaleń, apelacji oraz kasacji.

W ramach świadczonych usług oferujemy między innymi: